Ezdráš
Další vzdělávání duchovních pracovníků

Hlavní strana

Další vzdělávání duchovních pracovníků Apoštolské církve upravuje vyhláška Rady církve.

Plán vyučování

Níže naleznete seznam předmětů pro distanční a kombinované studenty i pro studenty programu Ezdráš. V pravých třech sloupcích vizte kreditovou hodnotu předmětu v příslušném programu. Přihlašte se nejlépe měsíc předem a nejpozději týden předem pomocí on-line formuláře.

Formy výuky prvního stupně

 • Korespondenční studium předmětů Global University
 • Kurzy, semináře a konference z aktuální Ezdrášovy vzdělávací nabídky
 • Vyučování akreditovaných učitelů Ezdráše
 • Studium na VOŠMT (účast na vybraných seminářích a přednáškách)
 • Studium na VOŠMT (další vzdělávání podle § 113 školského zákona)
 • Kombinace uvedených forem výuky

Druhý stupeň Ezdráše

Po absolvování prvního stupně jsou duchovní pracovníci AC povinni pokračovat některou z níže uvedených forem studia.
Totéž platí pro absolventy Letniční biblické akademie a Vyšší odborné školy misijní a teologické v Kolíně.
 1. Celoživotní vzdělávání
 2. Ucelené teologické vzdělání
 3. Vzdělávání členů Rady AC
Ad 1. V rámci celoživotního vzdělávání mají duchovní pracovníci AC povinnost získat nejméně 2 kredity ročně. O jejich studiu je informován biskup a Rada AC.
Ad 2. Ucelené teologické vzdělání získají studující na VOŠMT nebo na Global University.
Ad 3. Za vzdělávání členů Rady AC je zcela odpovědný biskup AC.

Formy výuky druhého stupně

 • Korespondenční studium bakalářských předmětů z nabídky Global University
 • Kurzy, semináře a konference z aktuální Ezdrášovy vzdělávací nabídky
 • Vyučování akreditovaných učitelů Ezdráše
 • Studium na VOŠMT (účast na vybraných seminářích a přednáškách)
 • Studium na VOŠMT (další vzdělávání podle § 113 školského zákona)
 • Odborné články a recenze v církevním časopise vykázané na konci školního roku
 • Řízená četba odborné literatury podle speciálních požadavků Global University
 • Vědecká, publikační a přednášková činnost vykázaná na konci školního roku
 • Kombinace uvedených forem výuky

Poznámka: Pokud si studující zvolí samostatné formy studia, tj. poslední čtyři výše uvedené, musí se pro upřesnění podmínek obrátit na ředitele VOŠMT.