Ezdráš
Další vzdělávání duchovních pracovníků

Kontaktní údaje

Korespondenci týkající se Ezdráše posílejte na adresu:

Vyšší odborná škola misijní a teologická
P.O.Box 108
280 50 Kolín I

URL: www.vosmt.cz
E-mail: vosmt@vosmt.cz
Bankovní spojení: 2400457703 / 2010 (Fio Banka)

Korespondenci týkající se Global University, např. studijní zprávy, objednávky kurzů, dotazy apod. zasílejte na adresu:

Global University
P.O.Box 108
280 50 Kolín I

URL: www.globaluniversity.cz
E-mail: info@globaluniversity.cz
Bankovní spojení: 2500457727 / 2010 (Fio banka)